Dil Konuşma Bozuklukları

Dil Konuşma Bozuklukları

Dil gelişimi zeka gelişiminin ve duygusal gelişimin önemli bir parçasıdır. Erken müdahale için randevu alınız. Randevu almak için tıklayın.

Çocuklarda Dil Konuşma Bozuklukları

1) Gecikmiş Konuşma

2) Artikülasyon Bozukluğu

3)Kekemelik

Doğru ve erken müdahale her zaman için problemin çözümünü hızlandırır. 0-6 yaş çocuğun gelişiminde hayati önem taşır. Bu nedenle "babası da böyleydi, açılır” tarzındaki söylemlere kulak asmayın. Geçmiş kuşaklarda bir gecikmiş konuşma, kekemelik gibi sorunlar varsa erken müdahalenin daha da önem kazandığını unutulmamalıdır.

Yetişkinlerde Dil Konuşma Bozuklukları

1)Kekemelik

2)Fonolojik Ses Bozuklukları

3)Takifemi

4)Afazi

5)Artükülasyon Bozukluğu

Dil Konuşma Bozukluklarında Kurumumuzda Müdahale Yöntemleri

Çocuklardaki Konuşma Bozukluklarına Müdahale Yöntemleri Çocuklarda Dil Konuşma Bozuklarının müdahalesinde, yaşanan sorunun duygusal ve sosyal çevre ile ilişkisi göz önünde bulundurulur. Merkezimizde Konuşma Bozukluklarına müdahale planı bu doğrultuda oluşturmaktayım. Çocuk ve aile merkezimize geldiğinde görüşmede ilk müdahale planı oluşturulup ve aynı seans içerisinde uygulanır. Genellikle seans sonunda çocuğun dil gelişimiyle ilgili durumu ve sonrası için izlenecek yöntemleri belirlemiş olurum.

Dil Konuşma Bozuklukları müdahalesi konusunda yapılan danışmanlık gelişimsel bir müdahaledir. Bu süreçte çocuğa hem terapötik hem de pedagojik bir yaklaşım uygulanır. Bu yaklaşım gerekirse hareket temelli yaklaşımlarla ve duyu bütünleme gibi uygulamalarla desteklenir. Böyle durumlara ilgili konunun uzmanı ile işbirliği yaparım. Her çocuk için özgün yöntem planlaması yapmaktayım. İhtiyaç doğrultusunda gelişim testleri ve dil gelişim testleri uygulanmaktayım. Aileye de danışmanlık yapmaktayım. Çocuk ve aile ile kurulan danışmanlık ilişkisi sürecin başarılı olmasında etkilidir. Önerilerimi uygulayarak süreci tamamlayan danışanlarda %99 oranında başarılı sonuç almaktayım.

Bazı durumlarda dil konuşma bozukluğu gibi görünen başka psikolojik ve biyolojik kaynaklı sorunlarla da karşılaşılabilir. Bu durumda ilgili branşla işbirliği yaparız. Yada o branşa yönlendirme yapmayı danışanın çözüme ulaşması için daha uygun bulabilirim. 

Yetişkinlerde Dil Konuşma Bozukluklarında Müdahale Yöntemleri

İlk görüşmede danışanın öyküsü alınır. Sağlık süreci hakkında detaylı bir anamnez elde edilir. Ardından müdahale planı oluşturularak danışanla paylaşılır. Başvurduğu gün itibariyle müdahale planı uygulanmaya başlanır. Yetişkinlerde konuşma bozuklukları psikolojik ve biyolojik çok farklı nedenlere dayanabilir. Danışmanlık planı bu sebepler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Tarafımdan yapılan çalışmalarda duygusal güçlenmeyi danışmanlık planımın merkezine almaktayım. Kişiye özgü plan yapmaktayım. Tüm uygulamalarımda birebir seanslar halinde yapmaktayım. Kekemeliğin kalıcı olarak çözülmesinde önemli etkenlerden biri kaygının ortadan kalkmasıdır.

1)Kekemelik : Duygusal sebepleri olan bir konuşma problemidir. Aynı zamanda yerleşik konuşma alışkanlıklarının değişmesini de gerektirir..

2)Fonolojik Ses Bozuklukları

3)Takifemi

4)Afazi

5)Artükülasyon Bozukluğu 

Afazi ile karşılaşıldığında nörolog, fizyoterapist , konuşma terapisti ve psikoloğun işbirliği halinde çalışması gerekebilir. Ben bu konudaki çalışmalarımda danışan için en uygun danışmanlık planını oluşturup danışan ve yakınları ile paylaşırım. Gerekiyorsa ekip arkadaşlarımla işbirliği yaparım.

Yetişkin Dil Konuşma Bozukluklarında online seans da uygulamaktayım.