Çocuklara Özel Gelişim Testleri

Çocuklara Özel Gelişim Testleri

Çocuklara Özel Gelişim Testleri  
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

TİFALDİ Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi
Türkçeyi esas alan, başka bir dilden uyarlanmamış, Geniş  yaş aralığına yönelik, özgün bir dil testi yapmak için kullanılır. Bu Testte amaç TİFALDİ Testinin Alıcı Dil Kelime Alt Testi ve İfade Edici Dil Kelime Alt Testinin uygulanması öğretilmektedir

Denver
0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Çocukta var olan gelişimsel sorunları saptamak için uygulanmaktadır. Çocuğun yaşına uygun bir takım becerilerini değerlendirmek ve gelişimsel problem varsa tespit etmek için kullanılır.

Agte
0-6 yaş bebeklerin ve çocukların sahip olduğu her beceriyi gelişimsel açıdan değerlendiren bir testtir.

Çocuklar,

 • Dil-Bilişsel Gelişimi
 • Sosyal Beceri-Özbakım Gelişimi
 • İnce Motor Gelişim
 • Kaba Motor Gelişimi

açısından 4 gelişimsel alanda değerlendirilmektedir.

Test uygulanırken anne-baba ve çocuğun birlikte olduğu ortamda yapılır. Uygulayıcı tarafından anneye ve babaya çocuğun yaşına uygun sorular yöneltilirken çocukta gözlemlenir ve puanlanır.

FROSTİG Görsel Algılama Testi

 • Çocukların görsel algılarını
 • El-göz koordinasyonu
 • Şekil-Zemin Ayrımı
 • Algılama Sabitliği
 • Mekanla Konumun algılanması
 • Mekan İlişkilerinin Algılanması

olarak 5 alanda değerlendiren, okula hazır olup olmadığını ölçen bir testtir.

Görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yetenekleri sayesinde çocuklar okuldaki başarıları için gerekli olan tüm becerileri elde ederler.

Gesell Gelişim Figürleri Testi
Gesell bir performans değerlendirme testi olup, genel olarak 3-10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Erken çocukluk döneminde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocukların fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesine ve çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği
1-42 ay arası bebek ve çocukların gelişimini takip etme amacıyla uygulanan bir ölçektir. Ölçek bir zeka testi olmayıp, bebeğin veya çocuğun zihinsel, alıcı dil, ifade edici dil, ince motor ve kaba motor olmak üzere 5 gelişim alanını ölçer.

Geçda Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
0-5 yaş aralığındaki Türk çocuklarının gelişimlerini detaylı olarak değerlendirmek, eğitim yaşantılarını düzenlemek ve çocuklardaki gelişimsel gerilikleri erken tanımlamak için kullanılabilecek bir testtir.

Test standart bir uygulamaya ve materyal setine sahiptir. Ayrıca Türk çocuklarının gelişimsel özelliklerini yansıtması ve çocuğun tüm gelişimsel özelliklerini kapsayan maddeler içermesi testin olumlu farklılıklarındandır.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Bu test 5 yıl 10 ay ve 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılır. Aynı zamanda bireysel zeka testi olarak da kullanılabilir.

Hem yetişkin, hem de çocuklarda zeka  geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmayı sağlamaktadır.

Testin uygulanışında; bireylerden sırayla verilen 9 geometrik şekli çizgisiz beyaz kağıda aynen çizmeleri istenir. Bir kağıt yeterli olmakla birlikte zeka geriliğine sahip ve duygusal yönden problemi olan çocuklar için birden fazla kağıt kullanılabilir.

Peabody Resim Kelime Testi
2.5-18 yaş arasındaki bireylerin dil gelişimini yani kelime bilgisini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Testte resimler ile birlikle kelime (kavram) gelişimini ölçmeyi amaçlayan sorular bulunmaktadır.

Konuşma geriliklerinde ya da konuşma gecikmelerinde uygulanabileceği gibi bu problemin görülmediği çocuklarda da uygulanarak dil gelişimi hakkında bilgi elde edilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 5 yaş 6 ay ile 6 yaş aralığındaki çocukların okula, okulun getirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadıklarını saptamak amacıyla uygulanan bir testtir. Gerekli fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Aynı zamanda bu test aracılığı ile okula başlayacak olan çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıkları ölçülür.

Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme gibi becerileri ölçer. 

Zeka Testleri

Porteus Labirentleri Testi
7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan, sözel açıklamaya dayalı ve 12 labirentten oluşan bireysel zeka testidir.

WISC-R Zeka Testi-3
6-16 yaş arasındaki bireylere uygulanan zeka testidir.

 • WISC-R Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.
 • Sözel Zeka Bölümleri: Kelime ve ifade bazlı becerileri ölçer.
 • Performans Zeka Bölümleri: Zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer.
 • Wisc-r

Stanford Binet Zeka Testi
Tarihte hazırlanmış ilk zeka testidir. Zamanla geliştirilerek günümüzde hala kullanılmaktadır

Üstün yetenekli ve zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Test her yaş dilimine göre hazırlanmış farklı standart sorular içermektedir.

Cattell Zeka Testi
Cattel zeka testi kültürden bağımsızdır ve tüm yaş gruplarına ve toplumlara uygulanabilen zeka performans testidir. Birey uygun yaş grubuna göre kendisine verilen formu belirli süre içerisinde yanıtlaması istenir

Kent E-G-Y Testi
6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemek ve patolojiyi saptamak amacıyla uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan sözel hız testidir.

CAS Zeka Testi
CAS Testi, 5-17 yaşları arasındaki çocukların dikkat, planlama, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla uygulanır.

Çocuklar İçin Uygulanan Diğer Anketler

 • Aile Envanteri
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Kimdir Bu?
 • Problem Tarama Listeleri
 • Kime Göre Ben Neyim
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Verimli Çalışmayı Biliyor Musunuz Anketi
 • Devamsızlık Nedenleri Anketi
 • Boş Zamanları Değerlendirme Anketi
 • Snellen Scala Görme Sorunları Tarama Kartı