Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık  
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

Günümüzde sosyal yaşamdaki güçlüklerin önemli bir bölümü psikolojik kökenlidir. Aynı zamanda yaşadığımız sağlık sorunlarının temeline çocukluktan bu yana biriktirdiğimiz olumsuz duygular kaynaklık etmektedir. Geçmişteki olumsuz yaşantılar bugünkü yaşam kalitemizi bozabilmektedir. İsterseniz yoğun üzüntü, kırgınlık ve endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Yaşam kalitenizi ve iç huzurunuzu artırarak kendinizi iyi hissetmeniz için bireysel danışmanlık size yol gösterir ve destek sağlar.

Bireysel danışmanlık ve terapiler sürecinde duygu odaklı çalışmalarla ve dinamik yönelimle çalışmaktayım. Danışmanlık sürecinde ilk amacım kişinin bozulan iç huzurunu yerine getirmektir. Bu doğrultuda seanslarda danışanın ruhsal durumunu analiz ederim ve kişinin sorununu tetikleyen sebepleri belirlemeye çalışırım. Kişinin hayatında beklediği, hedeflediği değişimler belirlenir. Kişi hakkında gözlemlerle, elde edilen bilgiler birleştirir ve danışanla el ele vererek danışmanlık sürecinin yol haritasını belirleriz. Bu plan ile genel olarak danışanın yaşam kalitesini ve iç huzurunu artıracak duygu değişim adımlarının atılmasını hedeflemekteyim. Çalışmalarımı danışmanlık ve terapötik görüşme süreçleri ile gerçekleştirmekteyim.

Bireysel Danışmanlık sürecinde genelde başvurulan ve çalışmakta olduğum konular:

Duygusal problemler

 • Mutsuzluk, keyifsizlik, huzursuzluk
 • Stres
 • Kaygı
 • Çatışma
 • Değersizlik
 • Başarısızlık
 • Öfke problemi
 • Güvensizlik
 • Çaresizlik, güçsüz hissetme
 • Yetersiz hissetme
 • Anlık duygu değişimleri
 • Umutsuzluk, karamsarlık
 • Kendine yabancılaşma
 • Anlık duygu değişimleri
 • Yas süreci
 • Somatizasyon Kaynaklı Sağlık Problemleri ( Migren, Alerji vb.) 

Davranışsal Problemler

 • Özbakım becerilerinde azalma
 • Uyku problemleri
 • Yeme problemleri (kusma, aşırı yemek yeme ya da iştah azalması)
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Madde bağımlılığı
 • Sosyal ortamlardan kaçınma
 • Aşırı kontrol davranışları
 • Fobik kaçınmalar
 • Kendine zarar ya da diğerine zarar
 • Davranışta belirgin değişimler
 • Herhangi bir işi başlatıp sürdürebilme zorlukları
 • İsteme ve verme zorlukları
 • İntihar girişimleri /manipulatif davranışlar
 • Şiddet eğilimi

Düşünsel/algısal Problemler

 • Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri
 • Unutkanlık
 • Plan-program oluşturamama
 • Gerçeği değerlendirmenin bozulması
 • Düşünsel takıntılar
 • Psişik inanışlar – yoğun uğraşlar ( büyü,vb)
 • İntihar düşünceleri
 • Felaketleştirme
 • Hastalanacağım /başıma bir şey gelecek gibi endişeler
 • İki kutuplu düşünce (siyah –beyaz)
 • Karar verme güçlükleri

İlişkisel problemler

 • Eşler /sevgililer arası güven problemleri
 • Eşler /sevgililer arası kıskançlık, öfke, çatışma
 • Aldatma /aldatılma
 • Terk etme /terkedilme
 • Bağlanma sorunları
 • Cinsel sorunlar
 • Arkadaş ve aile ilişkilerinde yaşanan problemler
 • İletişim problemleri
 • Boşanma süreci
 • Evlilik öncesi yaşanan problemler
 • İş arkadaşları İle sorunlar
 • Sürekli iş değiştirme
 • Ait hissedememe