Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi  
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

Oyun, çocukların kendilerini en iyi ifade edebildikleri araçtır.  Çocuk oyun sırasında özgür ve doğaldır. Oyun terapisi, terapist ve çocuk arasında kişilerarası dinamik ilişki olarak tanımlanabilir. Oyun terapisti, çocuğun kendisini oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi ve keşfedebilmesi için seçilmiş oyun materyallerine başvurur. Oyun kendi başına değişim sağlamaz. Önemli olan, çocuğun oyunla olan ilişkisidir. Oyun, terapist için bir araçtır.

Oyun sayesinde çocuk ile iletişim kurulur. Oyun terapisinde sağıltım sağlayan, çocuğun oyunda kendini ifade edebilmesi, keşfedebilmesidir. Bu sırada çocuk hakkında bilgi elde edilir. Çocuğun oyununa terapötik tepkiler verilirken, aynı zamanda çocuğun oyunu psikolog tarafından yorumlanır. Yorumlarla birlikte çocuğun duygu durumu hakkında birçok bilgiye ulaşılır. Bazen oyun terapisinde elde edilen bilgilerin aile ile paylaşılmaması ve ailenin bu terapötik ilişkiye dahil edilmemesi uygundur. Bu durumlarda çocuğun ailesinin ayrı bir seansa gelmesi istenebilir. Aile talep ederse bilgilendirme veya aile terapisi seansı gerçekleştirilebilir.

Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, öfke sorunları, uyum problemleri, akran ilişkisinde yaşanan sorunlar, anne-çocuk ilişkisindeki sorunlar, davranış sorunları vb. durumlarda oyun terapisine başvurulabilir.

Merkezimizde uyguladığımız oyun terapisi yöntemleri şunlardır;

  • İlişkisel Oyun Terapisi
  • Filial Oyun Terapisi ve Gelişimsel Temas Oyun Terapisi
  • Oyun Terapisinde Dışavurumcu Sanatlar (Sanat ve Kuklalar kullanarak)