Yetişkinlere Yönelik Testler

Yetişkinlere Yönelik Testler

Yetişkinlere Yönelik Testler  
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

Beck Depresyon Ölçeği
Genellikle yetişkinlerde daha etkili sonuç veren bir ölçektir. Çoktan seçmeli 21 soruluk, depresyon şiddetini ölçmeye yarayan bir araçtır.

Beck Anksiyete Ölçeği
Genellikle yetişkinlerde daha etkili sonuç veren bir ölçektir. Çoktan seçmeli 21 soruluk ölçek, kişinin anksiyete düzeyini belirler.

SCL-90 Ruhsal Belirtiler Tarama Testi  
17 yaş ve üzeri kişilere uygulanan bir psikolojik semptom tarama ölçeğidir. Kişinin duygu durumunu tespit edip danışmanlık planı için yol haritası çıkartmayı sağlar.

Yetişkinler İçin Uygulanan Diğer Ölçekler

 • Sosyal Uyum Envanteri
 • Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği
 • Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği
 • Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği
 • Bech Rafaelson Mani Ölçeği
 • Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği
 • “Mevsimsel Gidiş” Değerlendirme Formu
 • Hamilton Anksiyete ve Depresyon Ölçeği
 • Durumluluk – Sürekli Kaygı Envanteri
 • Panik Agorafobi Ölçeği
 • Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği
 • Dissosiyasyon Ölçeği
 • Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği
 • Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği
 • Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği
 • Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği
 • Cornell Demansta Depresyon Ölçeği
 • Standardize Mini Mental Test
 • Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği
 • Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği
 • Yeme Tutumu Testi