Eğitim Kariyer Danışmanlığı

Eğitim Kariyer Danışmanlığı

Eğitim Kariyer Danışmanlığı  
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

Danışmanlık sürecinde danışanın kısa ve uzun dönemli ihtiyaçları tespit edilir. Danışana eylem planı yapabilmesi için mentorluk yapılır. Bu süreç, alanında deneyimli psikolog ile yürütülür. 

Böylece duygusal zorlanımlar ve zaman kayıpları büyük ölçüde azaltılmış olur. Danışanın başarılı bir kariyer yapması için gerekli motivasyonun oluşması daha kolay sağlanır. Stres ve kaygı en aza indiği gibi maddi ve manevi kayıplar da indirgenmiş olur.

Kariyer Danışmanlığı, dengeli ve başarılı bir iş yaşamının kapılarını açarak maddi ve manevi açıdan yaşam kalitesini arttırır.

Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı’ndan kimler yaralanabilir?

  • Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri
  • Psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, tasarım bölümleri, yönetim bilişim sistemleri gibi bölümlerden yeni mezun olan kişiler
  • Mezun olmuş ve kariyer planı yapmak isteyenler profesyoneller
  • İş hayatında olup kariyerinde ilerlemek isteyen profesyoneller

Okul Hayatında Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı
Lise birinci sınıftan itibaren başlayan Kariyer Danışmanlığı, iş hayatını da içine alan geniş bir süreci kapsar.

Lise birinci sınıf öğrencisi için bölüm seçme ve rehberliği içeren Kariyer Danışmanlığı, daha sonra üniversite tercihi konusunda destek sağlar.

Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer planlaması, yeni mezunlar için danışmanlık, iş hayatına atılanların daha çok yol alabilmeleri için rehberlik ve iş hayatında farklı arayışlara yön vermek için yapılan çalışmalar da Kariyer Danışmanlığı'nın alanına girer. Çalışma kapsamında önce kişinin yetenek ve ihtiyaçları analiz edilir. Yaşamdan beklentileri kısa ve uzun vade için tespit edilir. Görüşme sırasında danışana kısa ve uzun vadeli plan yapabilmesi için danışmanlık yapılır. Bu süreci, alanında deneyimli psikolog ve psikolojik danışmanlar yürütür. Bazen danışman, danışanını uzmanlaştığı alanla ilgili başka profesyonellerle de bir araya getirir. Danışan tercih ederse üçlü görüşmeler yapılabilir. Danışman psikolog ile ilgili alanın profesyonel yöneticisi, aynı seans içinde danışana mentorluk yapabilir. Örneğin iletişim tasarım bölümü öğrencisi, bir yazılım ekibi ile tasarımcı olarak çalışmayı kariyer hedefi olarak seçmiş olsun. Bir süre danışmanlık alıp yol haritası belirleyen bu öğrenci, deneyimli proje yöneticisi ile konuşursa daha net yol alacaktır. Bu durumda, psikolog ile bilişim uzmanı, danışan ile ortak görüşme yaparak onun kendi yol haritasını çıkarması için mentorluk yaparlar.

Bu şekilde danışanın başarılı bir kariyer yapması için gerekli motivasyonun oluşması daha kolay sağlanır. Stres ve kaygı en aza indiği gibi maddi ve manevi kayıplar da indirgenmiş olur.
Kariyer Danışmanlığı, dengeli ve başarılı bir iş yaşamının kapılarını açarak maddi ve manevi açıdan yaşam kalitesini arttırır.