Gelişim Takibi

Gelişim Takibi

Gelişim Takibi

Çocuğuma Ne Zaman Gelişim Takibi Yaptırmalıyım?

Her çocuğun okul öncesi dönemden başlayarak gelişim takibinin yapılması ve buna göre gelişim programının oluşturulması çocuğa sağlıklı bir gelecek sunmak için gereklidir. Bununla birlikte gelişimi bir ömür sürmektedir. Önemli olan çocuğun gelişimini destekleyen şartları yerine getirmektir. Örneğin, erken yaşta gelişim takibi yapılan çocukların bilişsel ve duygusal becerilerinin desteklenmesi erken dönemde ikinci dil eğitimine başlamayı kolaylaştırabilir.

- Gelişim takibi okul öncesi dönemde 0-6 yaş ve ilköğretim döneminde yapılır.

- Görüşme ve testlerle başlayan gelişim takibi çalışmasında, çocuğun önde giden alanlarının desteklenmesi ve yönlendirilmesi geride kalmış alanları varsa desteklenmesi için yol haritası çizilir. Aileye, çocuğunun gelişimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapılır.

- Çocuklarla yapılan tarama ve test çalışmaları ” oyun “ olarak adlandırılır. Gelişim takibinin hedefi duygusal olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmektir.