Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Oyun terapisi, terapist ve çocuk arasında kişilerarası dinamik ilişki olarak tanımlanabilir. Oyun sayesinde çocuk ile iletişim kurulur. Oyun terapist için araçtır.

Oyun terapisi sırasında kullandığım yöntemler şunlardır;

İlişkisel Oyun Terapisi: Yöntemde önemli olan çocuk ve terapistin arasındaki ilişkidir. Çocukta iyilik halini oluşturan ilişki sırasında deneyimleridir.

Filial Oyun Terapisi ve Gelişimsel Temas Oyun Terapisi : Yöntem aile içi ilişkilerde yaşanan sorunların azaltılmasında etkilidir. Terapi sırasında anne baba ve çocukla bir arada çalışılır. Terapi, anne babanın çocukla olan duygusal bağını güçlendirmeye yardımcı olur.

Oyun Terapisinde Dışavurumcu Sanatlar (Sanat ve Kuklalar kullanarak): Yöntem sözlü ifadenin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Sanat terapisi semboller, metaforlar ve görsel imgeler kullanarak çocuğun kendi içindeki duyguları dışa vurmasını sağlar. Kuklalar ise çocuğun iç dünyasını sembolize eder, somutlaştırır.

Oyun terapisiyle çalıştığım konular:

-Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite,

-Öğrenme güçlüğü,

-Öfke sorunları,

-Uyum problemleri,

-Akran ilişkisinde yaşanan sorunlar,

-Anne-çocuk ilişkisindeki sorunlar,

-Davranış sorunları vb durumlar