Yetişkinlere Yönelik Testler

Yetişkinlere Yönelik Testler

Yetişkin Testleri

Beck Depresyon Ölçeği Genellikle yetişkinlerde daha etkili sonuç veren bir ölçektir. Çoktan seçmeli 21 soruluk, depresyon şiddetini ölçmeye yarayan bir araçtır.

Beck Anksiyete Ölçeği Genellikle yetişkinlerde daha etkili sonuç veren bir ölçektir. Çoktan seçmeli 21 soruluk ölçek, kişinin anksiyete düzeyini belirler.

SCL-90 Ruhsal Belirtiler Tarama Testi  17 yaş ve üzeri kişilere uygulanan bir psikolojik semptom tarama ölçeğidir. Kişinin duygu durumunu tespit edip danışmanlık planı için yol haritası çıkartmayı sağlar.

YETİŞKİNLER İÇİN UYGULANAN DİĞER ÖLÇEKLER

Sosyal Uyum Envanteri

Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği

Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği

Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği

Bech Rafaelson Mani Ölçeği

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği

“Mevsimsel Gidiş” Değerlendirme Formu

Hamilton Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

Durumluluk – Sürekli Kaygı Envanteri

Panik Agorafobi Ölçeği

Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği

Dissosiyasyon Ölçeği

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği

Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği

Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği

Cornell Demansta Depresyon Ölçeği

Standardize Mini Mental Test

Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği

Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

Yeme Tutumu Testi