Çocuk ve Ergenlere Yönelik Eğitimler

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Eğitimler

-Sınav Kaygısı ve Öğrenim Hayatına Yönelik Eğitimler 

-Şiddet ile Baş Edebilme Yöntemleri

-Bağımlılıklara Yönelik Eğitimler ( İnternet, Sigara ve Alkol kullanımı)

-Konuşma Zorluklarına Yönelik Eğitimler

-İletişimsel Eğitimler (Okul, Aile ve Çevreye Yönelik Zorlu İletişim Süreçleri )

-Çocuk ve Ergenlere Yönelik Test Eğitimleri