AKTARILAN TRAVMA VE GELİŞİM

AKTARILAN TRAVMA VE GELİŞİM

AKTARILAN TRAVMA VE GELİŞİM

  

Bir topluluğun, ulusun yaşadığı korku, öfke vb. olumsuz travmatik duygular travmatik belleğe kaydedilir. Travmatik bellekteki yaşantılar, duygular ise çözülemediği durumda nesilden nesile aktarılır.

Aktarılan travma, bir toplumdaki her bireyin kendi belleğinin yanında bir de toplumca ortak bir belleğin olduğunu gösterir ve bireyler bu ortak bellekten etkilenir. Yani geçmişteki travmalar bir toplumun geleceğini şekillendirir.

Travmatik bellekteki duygular, olaylar tüm toplumun davranışlarını, tutumlarını etkileyebilir. Örneğin;Yahudi Soykırımı sonraki kuşaklarda bu toplumun dışarıya kapalı yaşamalarına neden olmuştur.

Kültürel travma devam etmekte olan toplumsal değişimler zincirine farklı etkilerde bulunabilir. Bu travmatik bellekteki olaylar koşullara ve olaylara bağlı olarak bu zincire olumlu veya olumsuz katkıda bulunabilir.

Travmatik bellekteki nefret, suçluluk, öfke , korku vb. durumların çözümlenmemesi o toplumun gelişimini ve geleceğini olumsuz etkileyebilir. Örneğin; günümüzde halen devam etmekte olan ülkeler arası çatışmaların, savaşın nedeni de aynı nefret duygularının kuşaklar arası taşınmasıdır.

KAYNAKÇA

Cultural Trauma The Other Face of Social Change-Piotr Sztompka

Kolektif Drama Döngüsü- Ayten Zara

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik   Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un yankıları ailelerimizde de görülmektedir. Çoğu ebeveyn ...

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi  COVID-19’un ülkemize yayılmasıyla hayatlarımızda bir takım değişiklikler yaşandı. ...

KEKEMELİĞİN DUYGUSAL SEBEPLERİ

KEKEMELİĞİN DUYGUSAL SEBEPLERİ

KEKEMELİĞİN DUYGUSAL SEBEPLERİ        Kekemeliğin sebebi kesin bir şekilde bilinmemekle birlikte farklı nedenleri olduğu ...