Çocuklar İçin Uygulanan Gelişim Testleri

Çocuklar İçin Uygulanan Gelişim Testleri

Çocuklar İçin Uygulanan Gelişim Testleri  
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Bu testin amacı çocuğun biyolojik yaşı ile gelişim özelliğinin uyum içerisinde olup olmadığını değerlendirip işlevsel becerisini yaşıtları ile karşılaştırmaktır. Bu test sonucunda çocuğun desteklenmesi gereken alanlar tespit edilir ve bu alanlara uygun gelişim destek programları hazırlanır. Bu alanlar çocuğun sahip olduğu Kişisel – Sosyal, İnce Motor, Kaba Motor ve Dil gelişimini oluşturur.

GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı)
0-72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı bir şekilde değerlendiren bir gelişim testidir. Çocuğun Psikomotor, Bilişsel, Dil, Sosyal – Duygusal gelişim alanlarını değerlendirir. Bu test Türk çocuklarının gelişimsel özelliklerini yansıtır ve tüm gelişim basamaklarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirir.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
0-6 yaş çocuklara uygulanan sahip olduğu becerileri değerlendirmek amacıyla yapılan bir gelişim testidir. Bu test hem çocuğun hem de çocuğun bakımını üstlenen kişi veya kişiler ile uygulanan, Dil- Bilişsel gelişim, Sosyal beceri -  Özbakım gelişimi, İnce Motor gelişimi, Kaba Motor gelişimini değerlendiren bir testtir.

TİFALDİ (Türkçe Alıcı ve İfade Edici Dil Testi)
2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. İşitme ve görme sorunu olmayan çocuklara uygulanmaktadır. Testin amacı, anadili Türkçe olan çocukların sözcük kullanımı ve kazanımlarını değerlendirmektir. TİFALDİ testi ile çocuktaki dilin gelişim sürecini ve düzeylerindeki farklılıkları tespit edilip uygun gelişim destek programları hazırlanır.

GESELL Gelişim Figürleri Testi
Bu test 3 – 10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan performans değerlendirme testidir. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 ana şekilden oluşmuş olup çocuğun görsel algı, görsel hafıza, el – göz koordinasyonunu, küçük kas becerisini ve motor becerisini ölçmektedir.

BAYLEY Gelişimsel Tarama Ölçeği
1-42 ay arasında olan bebekler, küçük çocuklar ve prematüre olan bebeklerin gelişim takibi amacıyla kullanılan bir ölçektir. Zihinsel, Motor gelişim, Alıcı Dil, İfade Edici Dil, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal gelişimi takip ederek uygun gelişim destek programları hazırlanır.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi
5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocukların ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçmek amacıyla uygulanan testtir. Bu testte çocuğun Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi becerilerini ölçmektedir.

PEABODY Resim Kelime Testi
2,5 – 18 yaş arasındaki çocukların ve bireylerin dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan testtir. Uzman desteği ile erken önlem alınması ve dil gelişimini çeşitli yollarla desteklemek gerekmektedir.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi
Bu test 60 - 72 ay Türk çocukların ilkokula hazır olup olmadığının  tespiti amacıyla yapılmaktadır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

  DEHB’ nin temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, çocuğun engellemeye yönelik denetim eksikliği ...

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik   Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un yankıları ailelerimizde de görülmektedir. Çoğu ebeveyn ...

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi  COVID-19’un ülkemize yayılmasıyla hayatlarımızda bir takım değişiklikler yaşandı. ...