EMDR

EMDR

EMDR TERAPİSİ

EMDR  “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olarak açıklanan bir psikoterapidir.   1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro geliştirmiştir ve  şuana kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

EMDR travma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bütünleyici bir psikoterapi yaklaşımıdır. Ek olarak, başka psikiyatrik bozukluklar, zihinsel sağlık sorunları ve somatik semptomların  EMDR ile tedavisinden elde edilen başarılı sonuçlar  literatürde belgelenmiştir.
Bu yöntemin temelinde beynin nörolojik işleyişi yatmaktadır. Ayrıca psikodinamik ve  Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemleri kullanılarak beyne çift yönlü uyarım yapılan bir terapi modelidir.

EMDR  terapi yaklaşımına göre problemlerin, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden depolanmış anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben salağım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil; semptomları ve bugün ki dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamanda gerçekleşen olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, ağır etkiye sahip kazalar, tecavüz, taciz, savaş gibi önemi yüksek olan travmaların  yanı sıra , başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi kişi için büyük olan travmatik olaylardır.

Ayrıca günlük hayatta okul, aile, iş hayatı ve özel hayat çevresinde yaşanan olumsuz olaylar , dışlanmalar, küçük düşürülmeler, şiddete maruz kalmalar, ihmal edilmeler ve başarısızlıklar da işlenmemiş anılar arasındadırlar.

EMDR terapisi bu tür işlenmemiş, izole edilmemiş anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapi yöntemidir. Beynin o anda yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Bastırılmış, işlenmemiş, kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanması bilginin uyarlanabilir bir şekilde depolanması mümkün olur.

Daha sonrasında danışan yaşamış olduğu problemlerden rahatsız olmaz ve anıyı sağlıklı bir şekilde görmeye başlar. Travmatik anının rahatsız edici olmaktan çıkma hali ve normal anı havuzuna girebilmesini mümkün kılar.

EMDR,kişiye yeni bir bakış açısı kazandırır.Pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine , dünyaya ve ilişkilerine bakışına  olumlu yönde değiştirip danışanın kişisel olarak gelişimine olanak sağlar.

EMDR Hangi Durumlarda Çalışılabilir?

 •         Travma sonrası stres bozukluğu,
 •         Kaygı ( panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk)
 •         Fobiler ve korkular ( sosyal fobi , yükseklik korkusu, agarafobi vb.)
 •         Kendilik değer ve özgüven problemleri
 •         Stres yönetimi
 •         Öfke yönetimi
 •         Uzun süre yas
 •         Beden algısı bozukluğu
 •         Psikolojik kökenli bedensel rahatsızlıklar (baş ağrısı vb)
 •         Yeme bozuklukları
 •         Performans geliştirme (sahne sanatları, spor vb)
 •         Trafik kazası sonrası yaşanan psikolojik problemler
 •         Aldatılmalar

 

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı(danışan geçmişi, hazırlık, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama , kapanış, yeniden değerlendirme)ve  üç yönlü (geçmiş, şimdi,  gelecek) bir protokol uygulanır.

Terapist danışandan daha önce belirlenmiş, işlevsel olmayan tepkileri harekete geçiren her bir güncel tetikleyici durum için istediği davranışları belirtmesini ister. Terapist ve danışan beraber arzu edilen davranışların sergilendiği bir takım senaryolar hazırlar. Daha sonra danışan bu senaryoları adım adım hayalinde yaşar ve rahatsızlık veren noktalarla karşılaşılırsa işlenir . Böylece danışanlar daha önce sorun yaşadıkları durumlarla baş etmeye hazır hale gelirler. Böylece danışana da yeni bilgi ve beceriler kazandırılır.

EMDR terapisi kısa süreli çözüm odaklı terapi grubundadır ve ne kadar süreceği danışanın önceki travmalarının sayısına, etkisine, yaşam koşulları ile bağlantılıdır.

EMDR'nin amacı kişiyi sağlıklı ve işlevsel davranışlar ve ilişkilere götürecek duygular, anlayış ve yaklaşımlar bırakmaktır.
 
 

 

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

  DEHB’ nin temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, çocuğun engellemeye yönelik denetim eksikliği ...

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik   Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un yankıları ailelerimizde de görülmektedir. Çoğu ebeveyn ...

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi  COVID-19’un ülkemize yayılmasıyla hayatlarımızda bir takım değişiklikler yaşandı. ...