GECİKMİŞ KONUŞMA SORUNUNDA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN ETKİSİ

GECİKMİŞ KONUŞMA SORUNUNDA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN ETKİSİ

GECİKMİŞ KONUŞMA SORUNUNDA ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN ETKİSİ

Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların danışmanlık sürecinde çocuk psikologları, aile danışmanları, dil ve konuşma terapistleri ve ergoterapistler gerekli durumlarda iş birliği içerisinde çalışırlar.  

Ergoterapist, kişilerin ve topluluğun beklentilerini,istediği aktiviteleri ya da çevreyi bireylerin katılım sağlayabilecek hale getirir veya kişilerden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirme de yardımcı olur.

Dil ve konuşma bozukluğu, kişinin dil becerilerinin anlama ve ifade etme açısından yaşından beklenen seviyede gelişim göstermemesi olarak tanımlanır ve buna çeşitli algısal duyusal motor problemlerde eşlik edebilir.

 Gecikmiş konuşma müdahalesinde ise temel amaç iletişimi arttırmak olsa da, iletişimin gelişimini engelleyen faktörleri fark etmek ve anlamak gereklidir. Konuşma ve dil edinimi çoklu duyusal süreçlere bağlı olduğu için iletişim için gerekli olan normal duyusal süreçleri bilmek önemlidir.

Çocuklarda ki gecikmiş konuşma durumu motor ve duyusal gelişimin belli bir aşamasında meydana gelen problemlerden kaynaklanabilir. Gecikmiş konuşma durumu olan bazı çocuklarda “Duyusal Bütünleme Bozukluğu” da olabilir.

Duyu bütünleme, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgiyi organize edip kullanabilmeyi sağlayan nörolojik bir süreçtir. Duyu bütünleme bozukluğu alınan duyusal bilgilerin işlenmesi ve kullanılmasındaki yetersizliktir.

Normal duyu sistemimiz 7 duyudan oluşmaktadır. Bunlar görme duyusu, işitme duyusu, koku duyusu ,taktil duyu( dokunma), vestibüler duyu (denge) ve proprioseptif duyu (vücut farkındalığı ).

Ergoterapistler uyguladığı duyu bütünleme müdahalesiyle odaklanma, işlemleme, öğrenme ve gelişim zorluklarını aşmakta etkilidir.

Gecikmiş konuşma sorunu için yapılan duyu bütünleme müdahalesi sonucunda çocuğun bireysel sosyal ve akademik performanslarında önemli bir artış sağlanmış olacaktır.

 

KAYNAKLAR

Occupational Therapy for Speech and Language Disordered Children: ASensory Integrative Approach by Greg Kelly, SSe, DipCOT

 

 Influence of Sensory Integration Procedures on Language Development

(Articlein The American journal of occupational therapy.: official publication of the American Occupational Therapy Association)

 

 https://www.otizmvakfi.org.tr/ergoterapi-duyu-butunleme-egitimi/

 

http://www.yeditepehastanesi.com.tr/dil-ve-konusma-bozuklugu-nedir

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

  DEHB’ nin temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, çocuğun engellemeye yönelik denetim eksikliği ...

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik   Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un yankıları ailelerimizde de görülmektedir. Çoğu ebeveyn ...

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi  COVID-19’un ülkemize yayılmasıyla hayatlarımızda bir takım değişiklikler yaşandı. ...