KEKEMELİĞİN DUYGUSAL SEBEPLERİ

KEKEMELİĞİN DUYGUSAL SEBEPLERİ

KEKEMELİĞİN DUYGUSAL SEBEPLERİ

 

     Kekemeliğin sebebi kesin bir şekilde bilinmemekle birlikte farklı nedenleri olduğu düşünülmektedir. Sosyal, çevresel, ailesel vb. sebepler bunlar içinde sayılabilmektedir. Bu nedenlerden biri de kişinin duygu durumudur. Duygular gelişimsel kekemeliğin bir nedeni olarak görülebilmektedir. Yapılan çalışmalara göre kekeme olan okul öncesi dönem çocuklarının kekemeliği olmayan çocuklarla karşılaştırıldığında mizaç ve duygu farklılıkları gösterdikleri gözlemlenmiştir.

     Yapılan çalışmaların sonuçları okul öncesi çağdaki çocuklarda kekemeliğin duygu ve dilsel zayıflıklarının yanı sıra baş etme stratejileri ve durumsal duygusal stresörlerden etkilendiğini göstermektedir.

          Kekemeliğin ruhsal durumlarla bağlantılı olduğu yapılan gözlemler ile ortaya çıkarılmıştır. Kekemelikte gırtlak, ses telleri, ağız veya dil gibi konuşmayla ilgili organlarda hiçbir fiziksel soruna rastlanmamıştır. Kekemelik bireyin içinde bulunduğu duruma bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve kekemeliğin şiddeti de yaşanan duruma ve durumun kişi üzerindeki duygusal etkisine bağlı olarak değişmektedir.

     Yapılan çalışmalara göre kekemeliğin en büyük nedenlerinden biri strestir. Psikososyal stres etmenlerine maruz kalma, ayrılık anksiyetesi yaratan yaşantılar (anne ölümü , anneden ayrılma, kardeş doğumu ,okula başlama) kekemeliğin sebeplerindendir. Stresin yoğun olduğu durumlarda kekemelikte de artış görülmektedir.

     Okul ve öğretmen sorunları da bireyin duygusal yaşamını etkileyip strese sebep olduğu için kekemeliğe neden olabilmektedir. Ayrıca çocuğun başarılı olması için sosyal çevresinden ve ailesinden gördüğü baskı çocukta sıkıntı oluşumuna sebebiyet vermektedir.

     Çocuğun her yönden gelişimini etkileyen en büyük etmen ailedir. Huzursuz bir aile ortamı ve ailedeki geçimsizlikler de bireyde olumsuz duygu durumuna neden olur ve bu olumsuzluklar aşırı seviyede ise kekemelik nedeni olabilmektedir.

     Kekemeliğin başlamasındaki en büyük duygusal sebep korkudur. Halk içinde de en yaygın olarak bilinen sebep korkudur. Bireyin yaşadığı bir olay sonucu meydana gelen aşırı korku fiziksel bir hasar olmadığı halde bireyde kekemeliğe neden olabilmektedir. Çocuk konuşmaya başladığı dönem konuşma konusunda korku veya başarısızlık yaşarsa da kekemeliğe sebep olabilmektedir.

    Uygulanan tedaviler sonucunda da bireyler yaşadıkları duyguları düzenleyebilmelerinin daha akıcı konuşmalarına katkı sağladığı görülmektedir.

 

KAYNAKÇA

1)     Relation Of Emotional Reactivity And Regulation To Childhood Stuttering – Jon Karross

2)     Linguistic Development In The Group Of 0-6 Years – Dr. Ali çiçek

3)     Dual Diathesis-Stressor Model of Emotional and Linguistic Contributions to Developmental Stuttering - Tedra A. Walden

4)     Temperament, Emotion and Childhood Stuttering - Robin Jones,1 Dahye Choi, Edward Conture, and Tedra Walden

5)     Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması – Ayşe Avcı, Şükrü Uğuz, Fevziye Toros

6)     Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Görülen Uyum ve Davranış Sorunları – Uzm. Dr. Metin Ülger

     

    

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

  DEHB’ nin temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, çocuğun engellemeye yönelik denetim eksikliği ...

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik

COVID-19 Döneminde Ebeveynlik   Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un yankıları ailelerimizde de görülmektedir. Çoğu ebeveyn ...

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi

Çocuklarımızla Evde Pandemi Dönemi  COVID-19’un ülkemize yayılmasıyla hayatlarımızda bir takım değişiklikler yaşandı. ...